σπουδες

ΠΜΣ Πληροφορική

Ανάλυση Εικόνας και Εφαρμογές

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΑΝΕ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Ασφάλεια Πληροφοριών

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΑΠ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Το μάθημα καλύπτει βασικά ζητήματα της ασφάλειας πληροφοριών και περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
Εισαγωγή στην ασφάλεια πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων.
Κρυπτογραφικά συστήματα και εφαρμογές τους στην ασφάλεια ΠΣ.
Έλεγχος προσπέλασης. Ασφάλεια στις διαδικτυακές τεχνολογίες.

Κατανόηση βασικών εννοιών σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και εκμάθηση εργαλείων ασφάλειας όπως:
Καθορισμός απαιτήσεων ασφάλειας συστημάτων.
Εργαλεία εφαρμογής κρυπτογραφίας όπως cryptool, openssl, keytool.
Εργαλεία ελέγχου προσπέλασης όπως openldap.
Βασικές τεχνικές εύρεσης αδυναμιών ασφάλειας διαδικτυακών εφαρμογών.

302, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142123

ττ

Δρ. Ντουσκας Θεοδορος

Στεργιόπουλος Γεώργιος

Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΠΕ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΣΤΔΙ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

302, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142137
fax +30 210 4142472

Καθηγητής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479 | fax +30 210 4142119

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΗΕ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Ιατρική Πληροφορική

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΙΠ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Ναυτιλιακή Πληροφορική

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΝΑΠ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

502, κεντρικό κτίριο
+302104142270 , κιν. : +30 6944783685 , +32(0) 485064238 , skype: nineta.polemi

301, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142124

Παπαγιαννόπουλοσ Ι.

Εικονικές Επιχειρήσεις

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΕΕ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Νομική Πληροφορική

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΝΠ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Περιβαλλοντική Πληροφορική

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΠΠ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Γεωπληροφορική

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΣΓΠ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Συστημική Ανάλυση

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΣΑΝ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κωδικός Μαθήματος:
Τύπος Μαθήματος:
Ώρες Διδασκαλίας:
ECTS: