σπουδες

ΠΜΣ Πληροφορική

Δομή Και Μαθήματα

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διετές και προσφέρει 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS), 5 πιστωτικές μονάδες για κάθε μάθημα και 20 πιστωτικές μονάδες για την μεταπτυχιακή διατριβή.

Κατά το πρώτο έτος καλύπτονται σε βάθος τα μαθήματα υποδομής της Πληροφορικής μέσω των βασικών μαθημάτων. Συγχρόνως, προσφέρονται επιλογές μαθημάτων με δύο στόχους: είτε να επιτρέψουν σε φοιτητές που έχουν κενά στη βασική υποδομή να τα καλύψουν, είτε να παράσχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν κενά στην υποδομή. Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει πολλά μαθήματα Μαθηματικών, ως μαθημάτων επιλογής, κατά το 1ο έτος κυρίως, προκειμένου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να έχουν την ευκαιρία να καλύψουν τυχόν κενά που έχουν ως προς τα Μαθηματικά, τα οποία αποτελούν μαθήματα υποδομής για την επιστήμη της Πληροφορικής. Τα Μαθηματικά δεν συμπεριλαμβάνονται στα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, καθώς οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορεί να έχουν επαρκές μαθηματικό υπόβαθρο από το πρώτο τους πτυχίο.

Κατά το δεύτερο έτος, υπάρχει μια σαφής εξειδίκευση με υψηλό βαθμό προσαρμογής στις ανάγκες του κάθε φοιτητή. Τα μαθήματα στον βασικό πυρήνα γίνονται πιο εξειδικευμένα και προηγμένα, ενώ τα μαθήματα επιλογής είναι πολυάριθμα και κατανεμημένα σε εξειδικευμένα θέματα. Κατά το τέταρτο εξάμηνο, τα μαθήματα είναι αποκλειστικά επιλογής, μαζί με τη μεταπτυχιακή διατριβή, προσφέροντας τη μέγιστη δυνατή εξειδίκευση.

Στο ΠΜΣ προσφέρεται πληθώρα μαθημάτων επιλογής. Κάθε εξάμηνο από το πρώτο έως το τρίτο, οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν ένα μάθημα επιλογής, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο πρέπει να παρακολουθήσουν δύο μαθήματα επιλογής. Ωστόσο, επιτρέπεται στους φοιτητές να παρακολουθήσουν περισσότερα μαθήματα επιλογής από όσα απαιτούνται, ως ακροατές, και να λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης για αυτά, αν το επιθυμούν.

Στο πρόγραμμα σπουδών διδάσκονται οι πλέον σύγχρονες και δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνώση προγραμματισμού. Συγκεκριμένα, διδάσκονται οι γλώσσες προγραμματισμού PYTHON, C, C++, C#, Java, SQL κ.ά. Αυτές οι γλώσσες αποτελούν τις δημοφιλέστερες γλώσσες προγραμματισμού, όπως επιβεβαιώνεται και από τον διεθνή δείκτη κοινότητας προγραμματισμού TIOBE (https://www.tiobe.com/tiobe-index/), ο οποίος είναι ένας διεθνής δείκτης της δημοτικότητας των γλωσσών προγραμματισμού (Εικόνα 1). Ο δείκτης ενημερώνεται μια φορά τον μήνα. Οι βαθμολογίες βασίζονται στον αριθμό των έμπειρων μηχανικών σε παγκόσμια κλίμακα, σε μαθήματα και σε προμηθευτές τρίτων. Δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης, όπως οι Google, Bing, Yahoo !, Wikipedia, Amazon, YouTube και Baidu χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουν τις βαθμολογίες.

Εικόνα: Οι δημοφιλέστερες γλώσσες προγραμματισμού παγκοσμίως για τον Αύγουστο 2023, όπως επιβεβαιώνεται και από τον δείκτη παγκόσμιας κοινότητας προγραμματισμού TIOBE (https://www.tiobe.com/tiobe-index/),

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

Απαιτείται η παρακολούθηση πέντε (5) µαθηµάτων κορµού και ενός (1) µαθήµατος επιλογής εκ των προσφεροµένων.

Υποχρεωτικά Μαθήµατα (Κορµού)Μαθήματα Επιλογής
Εισαγωγή στην Επιστήµη των ΥπολογιστώνΕιδικά Κεφάλαια Μαθηµατικών
Αρχές Προγραµµατισµού – Γλώσσα C, C++Μαθηµατική Λογική
Λειτουργικά Συστήματα∆ιακριτά Μαθηµατικά
∆οµές ∆εδοµένωνΣυνδυαστική Ανάλυση
Γλώσσες Προγραµµατισµού και Μεταγλωττιστές
Λογικός Προγραµµατισµός

Απαιτείται η παρακολούθηση πέντε (5) µαθηµάτων κορµού και ενός (1) µαθήµατος επιλογής εκ των προσφεροµένων.

Υποχρεωτικά Μαθήµατα (Κορµού)Μαθήματα Επιλογής
Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός – Τεχνολογίες ∆ιαδικτύουΘεωρία και Εφαρµογές Γραφηµάτων
Βάσεις και Αποθήκες ∆εδοµένωνΓραµµικός Προγραµµατισµός
Τεχνητή Νοηµοσύνη – Έµπειρα ΣυστήµαταΠολυµεσικά Σήµατα και Συστήµατα
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή
Ταχεία Ανάπτυξη Εφαρμογών

Απαιτείται η παρακολούθηση πέντε (5) µαθηµάτων κορµού και ενός (1) µαθήµατος επιλογής εκ των προσφεροµένων.

Υποχρεωτικά Μαθήµατα (Κορµού)Μαθήματα Επιλογής
Τεχνολογία ΛογισµικούΚρυπτογραφία
Αναγνώριση ΠροτύπωνΣυστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων
ΑλγόριθµοιΑνάπτυξη Λογισμικού για Κινητές Συσκευές
∆ίκτυα ΥπολογιστώνΑνάλυση Εικόνας – Υπολογιστική Όραση
Συστήματα Λογισμικού Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)Γραφικά µε Υπολογιστές – Εικονική Πραγματικότητα
Υποχρεωτικά Μαθήµατα (Κορµού)Μαθήματα Επιλογής
Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαΑσφάλεια Πληροφοριών
Ναυτιλιακή Πληροφορική
Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων
Νομική Πληροφορική
Εικονικές Επιχειρήσεις
Περιβαλλοντική Πληροφορική
Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Γεωπληροφορική
Ιατρική Πληροφορική
Συστημική Ανάλυση