σπουδες

ΠΜΣ Πληροφορική

Αρχές Προγραμματισμού – Γλώσσα C, C++

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΑΠ01
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Δομές Δεδομένων

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΔΔ01
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Εισαγωγή στους αλγορίθμους, ασυμπτοτικοί συμβολισμοί, βασική ανάλυση της απόδοσης αλγορίθμων, πίνακες, διασυνδεδεμένες λίστες, στοίβες, ουρές, ταξινόμηση, δέντρα, δυαδικά δέντρα αναζήτησης, σωροί, ισοζυγισμένα δέντρα (δέντρα avl, μελανέρυθρα δέντρα), κατακερματισμός, δομή union-find, B-δέντρα, εφαρμογές.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Να εφαρμόζουν εύστοχα τις κατάλληλες δομές δεδομένων για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων που προκύπτουν στα διάφορα πεδία εφαρμογών.
2. Να αποτιμούν τόσο αναλυτικά όσο και πειραματικά το χρόνο εκτέλεσης των βασικών λειτουργιών μίας δομής δεδομένων.
3. Να προσδιορίζουν αναλυτικά και πειραματικά την πολυπλοτητα χώρου μίας δομής δεδομένων.
4. Να υλοποιούν αποδοτικά δομές δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη την συγκεκριμένη πλατφόρμα υλοποίησης.

302, κεντρικό κτίριο
+302104142322

543/ΚΕΚΤ
Τηλέφωνο/Fax:+30 210 4142312

Γλώσσες Προγραμματισμού και Μεταγλωττιστές

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΓΠΜ01
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Καθηγήτρια
507/ΚΕΚΤ
+30.210.4142269

505, κεντρικό κτίριο
+302104142128

207, κεντρικό κτίριο
+302104142131

Λειτουργικά Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΛΣ01
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Βασικές έννοιες και αρχές Λειτουργικών Συστημάτων. Αρχιτεκτονική, δομή και κατηγοριοποίηση Λειτουργικών Συστημάτων. Διεργασίες, Νήματα. Δια-διεργασιακή επικοινωνία. Χρονοδρομολόγηση της CPU. Σύστημα μνήμης. Διαχείριση μνήμης. Εικονική Μνήμη. Σελιδοποίηση. Αλγόριθμοι διαχείρισης μνήμης. Διαχείριση Αρχείων και καταλόγων. Συστήματα Αρχείων.

Κατανόηση των βασικών εννοιών των λειτουργικών συστημάτων.
Εκμάθηση βασικών τεχνικών και εντολών διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων.
Εισαγωγή στον προγραμματισμό συστημάτων.

302, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142123

Δρ. Ι. Αντρεου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ειδικά Κεφάλαια Μαθηματικών

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΕΚΜ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Σύνολα. Παράγωγοι. Ολοκληρώματα. Πίνακες. Ορίζουσες. Συστήματα. Αλγεβρικές Δομές. Άλγεβρα Boole. Μαθηματικό Λογισμικό.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις των Μαθηματικών που χρειάζονται στην Πληροφορική.

Σαπουνάκης Αριστείδης

542, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142262

Μανές Κωνσταντίνος

Μαθηματική Λογική

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΜΛ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Προτασιακός Λογισμός.Επαγωγικός ορισμός. Επαγωγική Απόδειξη. Τιμές Αληθείας. Εκτίμηση. Λογικό Συμπέρασμα. Ικανοποιησιμότητα. Τύποι Horn. Κανονικές Μορφές. Πρόβλημα SAT. Θεώρημα Συμπάγειας. Αξιώματα και Πληρότητα του Προτασιακού Λογισμού. Απόδειξη. Δένδρα Αληθείας. Αρχή απόφασης. Μαθηματική Λογική και Άλγεβρα Boole. Εισαγωγή στον Κατηγορηματικό Λογισμό. Ποσοδείκτες.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει τυν ικανότητα να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της Μαθηματικής Λογικής όχι μονο στην προσπάθεια επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων των Μαθηματικών και της Πληροφορικής, αλλά και γενικότερα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων με μια συστηματική, οργανωμένη και συνεπή μεθοδολογία. Πρέπει να κατέχουν τις έννοιες της απόδειξης και της ικανοποιησιμότητας και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες τεχνικές απόδειξης μέσω των δένδρων αληθείας και της αρχής της απόφασης, καθώς και να έχουν αντιληφθεί τη σχέση της Μαθηματικής Λογικής με την Άλγεβρα Boole και γενικότερα με την Πληροφορική.

Τσικούρας Παναγιώτης-Γεώργιος

Μανές Κωνσταντίνος

Διακριτά Μαθηματικά

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΔΜ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5

Βασικές έννοιες:Σύνολα. Σχέσεις. Απεικονίσεις.Συνδυαστική:Διατάξεις. Συνδυασμοί. Μεταθέσεις.Βασικές αρχές:Επαγωγή. Αρχή περιστερέωνα. Αρχή διαγωνιοποίησης. Εγκλεισμός – Αποκλεισμός.Αθροίσματα – Διαφορές:Παραγοντικά πολυώνυμα. Διώνυμο του Νεύτωνα.Άλγεβρα Boole:Εξισώσεις, συστήματα, συναρτήσεις Boole. Εφαρμογές. Σχέση με τη Μαθηματική Λογική.Γραφήματα:Βασικοί ορισμοί και αποτελέσματα.Δένδρα:Βασικοί ορισμοί και αποτελέσματα. Διατεταγμένα δένδρα. Δυαδικά δένδρα. Διάσχιση δυαδικών δένδρων.Γλώσσες – Αυτόματα:Βασικοί ορισμοί. D-αυτόματα. Γλώσσες και Αυτόματα.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν εφοδιασθεί με τις απαραίτητες βασικές γνώσεις μαθηματικών εννοιών και αποτελεσμάτων που χρειάζονται στη Πληροφορική. Έτσι, οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν κάποιες βασικές αρχές των Μαθηματικών, την χρήση Αθροισμάτων και Διαφορών καθώς και τις βασικές έννοιες και αποτελέσματα της Θεωρίας Συνόλων, της Συνδυαστικής, της Θεωρίας Γραφημάτων, της Άλγεβρας Boole, των Γλωσσών και των Αυτομάτων.

Σαπουνάκης Αριστείδης

542, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142262

542, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142313

Μανές Κωνσταντίνος

Λογικός Προγραμματισμός

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠΠΛΛΠ01
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας: 3
ECTS: 5