σπουδες

ΠΜΣ Πληροφορική

Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα

Στόχος του ΠΜΣ είναι να έχει μεγάλο βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα. Για να επιτευχθεί αυτό, στα μαθήματα του ΠΜΣ περιλαμβάνονται θέματα τα οποία βρίσκονται στην αιχμή της έρευνας, όπως είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές, η Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση, η Βαθιά Μάθηση, οι Τεχνολογίες Λογισμικού και των διαδικτυακών υπηρεσιών, η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή, η διαχείριση Βάσεων Δεδομένων. Η μεταπτυχιακή διατριβή δίνει μεγάλη έμφαση στην ερευνητική προσέγγιση και στοχεύει στην ολοκλήρωση μεταπτυχιακών διατριβών με δυνητικά δημοσιεύσιμα αποτελέσματα σε ερευνητικά συνέδρια και περιοδικά.

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διακρίνεται για τον εξαιρετικό βαθμό δραστηριότητάς του στον τομέα της έρευνας και συγκεντρώνει αρκετές παγκόσμιες διακρίσεις. Κάθε χρόνο, πολλοί καθηγητές του Τμήματος διοργανώνουν διεθνή συνέδρια με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από όλο τον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι προτρέπονται επίσης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να παρακολουθούν αυτά τα συνέδρια, προκειμένου να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις και προκλήσεις στον χώρο της Πληροφορικής και να παρακολουθήσουν ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων διεθνώς.