δραστηριοτητες

του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ομιλίες, διαλέξεις

Τίτλος: Information-Centric Networking: Overview, Current State and Key Challenges, 12/11/2011

Ομιλία στο πλαίσιο του 4th International Conference on Intelligence Interactive Multimedia Systems and Services & 3rd KES International Conference on Intelligent Decision Technologies.

Για να την παρακολουθήσετε από το blod του Ιδρύματος Μποδοσάκη, κάντε κλικ εδώ.