Βιογραφικό Σημείωμα Επικ. Καθ. Άγγελου Πικράκη

Ο Επίκουρος Καθηγητής Άγγελος Πικράκης (γνωστικό αντικείμενο: Επεξεργασία Σήματος με έμφαση σε ήχο-φωνή) είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής και συνεργαζόμενο μέλος (affiliate member) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στην περιοχή της ανάλυσης ήχων, με έμφαση σε αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, Hidden Markov μοντέλα, Bayesian αρχιτεκτονικές και μεθόδους αντιστοίχισης ακολουθιών και επιβλέπει τρεις διδακτορικές διατριβές σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα. Έχει συγγράψει στην αγγλική γλώσσα δύο βιβλία διεθνούς αναγνώρισης και περισσότερα από 50 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές, έχοντας λάβει έως τώρα περισσότερες από 1150 ετεροαναφορές (h-index=16, Google Scholar), ένα βραβείο καλύτερης εργασίας και μία πρώτη θέση σε διαγωνισμό αλγορίθμων. Έχει συμμετάσχει, σε ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την ΓΓΕΤ και την ΕΕ, ως μέλος ερευνητικών ομάδων. Επίσης, διατελεί μέλος της επιτροπής επιμελητών (editorial board) του περιοδικού EURASIP Journal on Advances in Signal Processing (από το 2008 – σήμερα) και έχει συνεισφέρει για περισσότερο από δέκα έτη ως συνδιοργανωτής, μέλος της οργανωτικής επιτροπής και κριτής σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Γεννήθηκε το 1970 και κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών (1993) και Διδακτορικό στην Επιστήμη της Πληροφορικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2002).

Ώρες γραφείου 13:00-18:00, ύστερα από συνεννόηση με τον διδάσκοντα μέσω email για το καθορισμό της ακριβούς ώρας.