Θεοδωρίδης Ιωάννης

501, κεντρικό κτίριο
+302104142449