Καραμητσάνης Βασίλειος

Καραμητσάνης Βασίλειος

Διδάσκων, Πρόεδρος του Animasyros και της ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479