Μεταξιώτης Κωνσταντίνος

303/ΓΛ126
Τηλέφωνο/Fax:+30 210 4142578