Ρωμάνου Χριστίνα

Ρωμάνου Χριστίνα

Διδάσκουσα, Αρχαιολόγος, Τμήμα Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, ΥΠΠΟΑ
104/ΓΛ126
+30 210 4142479