Τασούλας Ιωάννης

542, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142313