Τσιχριντζής Γεώργιος

302, κεντρικό κτίριο
+302104142322