Μαυροπόδη Ρόζα

208, κεντρικό κτίριο

+302104142127