Βιογραφικό Σημείωμα Παναγιώτη Τσάκωνα

Σπουδές:
•   Διδακτορικό Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΚΠΑ)
•   Μεταπτυχιακό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού (ΕΚΠΑ)
•   Πτυχίο Φυσικής (ΕΚΠΑ)


Εργασιακή Εμπειρία:
•   Συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου του ΠΑΚΕ Παν. Πελοποννήσου (2019)
•   Επίβλεψη και συνεπίβλεψη πτυχιακών εργασιών: Άνω των 50 (2018-σήμερα)
•   Μέλος ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Πληροφορικής (2018-σήμερα)
•   Διδάσκων με ανάθεση, ΜΠΣ Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. (2011-2016)
•   Συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου του ΠΑΚΕ του ΕΚΠΑ (2011-2012)
•   Διδασκαλία τεσσάρων τμημάτων εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας” (2002-2003)
•   Διδάσκων με ανάθεση, Μαράσλειο Διδασκαλείο (1998-1999)
•   Διδάσκων με ανάθεση, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. (1993-1997)
•   Διδάσκων επί συμβάσει θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων Πληροφορικής σε κρατικά Ι.Ε.Κ. (14 εξάμηνα)
•   Διδάσκων επί συμβάσει στα εργαστήρια Φυσικής και Πληροφορικής του Π.Ε.Κ. Πειραιά (1993-1996)
•   Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης (1993-2018)


Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού:
•   Εκπόνηση διδακτικού υλικού για τα ΠΑΚΕ Παν. Θεσσαλίας
•   Εκπόνηση δειγματικών σεναρίων για την ηλεκτρονική πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ (Ι.Ε.Π.)
•   Εκπόνηση μελέτη εξειδίκευσης μεθοδολογίας ανάπτυξης. (Ι.Ε.Π.)
•   Συμμετοχή στην ανάπτυξη της Ψηφιακής Πλατφόρμας e-me. (Υπουργείο Παιδείας – ΕΑΙΤΥ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)
•   Ανάπτυξη άνω των 50 Μαθησιακών Αντικειμένων στο Ψηφιακό Αποθετήριο “Φωτόδεντρο” και στα εμπλουτισμένα βιβλία Πληροφορικής του Ψηφιακού σχολείου. (Υπουργείο Παιδείας – ΕΑΙΤΥ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)
•   Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία και ψηφιακές διαφάνειες) για την διδασκαλία λογιστικών φύλλων (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης)


Δημοσιεύσεις –Ανακοινώσεις – Λογισμικό:
•   Πλέον των 30 δημοσιεύσεων σε Πρακτικά Συνεδρίων και Περιοδικά.
•   Πλέον των 40 ανακοινώσεων σε διεθνή και ελληνικά Συνέδρια (με κριτές).
•   Πλέον των 50 τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού.


Συγγραφική Δραστηριότητα:
•   Βιβλία
Σχεδίαση και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τις Φυσικές Επιστήμες, ISBN 960-90947-0-8.
•   Σημειώσεις
Έντεκα πακέτα σημειώσεων για τη διδασκαλία Φυσικής και Πληροφορικής στο διάστημα (1990-2013).

Ώρες γραφείου 13:00-18:00, ύστερα από συνεννόηση με τον διδάσκοντα μέσω email για το καθορισμό της ακριβούς ώρας.