Βιογραφικό Σημείωμα Ρόζας Μαυροπόδη

Η Δρ. Ρόζα Μαυροπόδη έχει λάβει το πρώτο της πτυχίο Πληροφορικής καθώς και το διδακτορικό δίπλωμα στη μοντελοποίηση και την ανάλυση επιδόσεων ασφαλούς αρχιτεκτονικής σε ευφυή και ασύρματα περιβάλλοντα δικτύων ad-hoc από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής. Είναι ερευνήτρια στο εργαστήριο Διαδικτυακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Υπηρεσιών κ΄ Ασφάλειας. Είναι συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια ως πρόεδρος της επιτροπής τοπικής οργάνωσης. Η διδακτική της εμπειρία περιλαμβάνει αρκετά χρόνια τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στον τομέα των αρχιτεκτονικών και των πρωτοκόλλων του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Ώρες γραφείου 13:00-18:00, ύστερα από συνεννόηση με τον διδάσκοντα μέσω email για το καθορισμό της ακριβούς ώρας.