Βιογραφικό Σημείωμα Αναπλ. Καθ. Ευθύμιου Αλέπη

Ο Ευθύμιος Αλέπης έλαβε διδακτορικό του τμήματος πληροφορικής, Πανεπιστήμιου Πειραιώς, το Φεβρουάριο του 2009. Το 2010 εκλέχθηκε Λέκτορας, το 2013 Επίκουρος Καθηγητής και το 2020 Αναπληρωτής Καθηγητής, στο αντικείμενο «Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός σε Εφαρμογές Τεχνολογίας Λογισμικού» του τμήματος Πληροφορικής. Διδάσκει σε σημαντικό αριθμό από μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς επίσης είναι και μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου από το 2012. Είναι συγγραφέας, συν/συγγραφέας σε περισσότερα από 90 επιστημονικά άρθρα, τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά, σε κεφάλαια επιστημονικών βιβλίων και σε διεθνή συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στα πεδία του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, στις εφαρμογές για έξυπνες κινητές συσκευές, στη σχεδίαση διεπαφών χρήστη-υπολογιστή, στο εκπαιδευτικό λογισμικό και στην ασφάλεια λογισμικού Android.

Ώρες γραφείου 13:00-18:00, ύστερα από συνεννόηση με τον διδάσκοντα μέσω email για το καθορισμό της ακριβούς ώρας.