ερευνα

στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τομείς Έρευνας

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των ακαδημαϊκών μελών του Τμήματος καλύπτουν τους κυριότερους τομείς της Επιστήμης της Πληροφορικής. Οι τομείς αυτοί προσδιορίζονται από τις ακόλουθες περιοχές ερευνητικής δραστηριότητας:
• Αλγόριθμοι Νοημοσύνης Σμήνους
• Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση
• Ανάλυση Εικόνας
• Ανάπτυξη και Ανάλυση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
• Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
• Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων
• Βελτιστοποίηση
• Γενετικοί Αλγόριθμοι
• Γλώσσες Προγραμματισμού
• Γραφικά
• Διακριτά Μαθηματικά
• Δίκτυα Υπολογιστών
• Δυναμικά Συστήματα
• Εκπαιδευτικό Λογισμικό
• Ενσωματωμένα Συστήματα
• Επεξεργασία Σήματος
• Επιστημονικοί Υπολογισμοί
• Ευφυή Εικονικά Περιβάλλοντα
• Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
• Θεωρία Γραφημάτων
• Κινητά Υπολογιστικά Συστήματα
• Κρυπτογραφία
• Λειτουργικά Συστήματα
• Μαθηματική και Συνδυαστική Ανάλυση
• Νευρωνικά Δίκτυα
• Παράλληλοι και Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι
• Συστήματα Ασαφούς Λογικής
• Συστήματα Βάσεων Δεδομένων
• Σχεδίαση και Έλεγχος Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
• Τεχνητή Νοημοσύνη
• Τεχνολογία Εξατομικευμένου Λογισμικού
• Τεχνολογία Λογισμικού
• Υπολογιστική Γεωμετρία
• Υπολογιστική Λογική
• Υπολογιστική Νοημοσύνη